هنرستان صدر ، آموزش و پرورش ، فضای مجازی
ضدو نقیض در روایت اتفاقات هنرستان صدر از زبان پلیس و آموزش و پرورش! ۰۳ آبان ۱۴۰۱

ضدو نقیض در روایت اتفاقات هنرستان صدر از زبان پلیس و آموزش و پرورش!

خبرها و تصاویر نگران کننده ای از هنرستان صدر تهران در فضای مجازی منتشر شد. تصاویر حاکی از تجمع والدین دانش آموزان در مدرسه و هیاهوی بسیار در محوطه است و دانش آموزی که روی دست می برندش و سپس حضور نیروهای پلیس و آمبولانس و ... .

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi