هوای تهران ، شرایطط ناسالم ، کیفیت هوا
هوای تهران در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها / ۱۱ ایستگاه در شرایط قرمزر ۰۳ بهمن ۱۴۰۱

هوای تهران در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها / ۱۱ ایستگاه در شرایط قرمزر

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز (3 بهمن‌ماه) پایتخت در اکثر مناطق در شرایط "ناسالم برای همه گروه‌ها" قرار دارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi