واردات چای ، فساد بزرگ
ابعاد پنهان فساد بزرگ واردات چای ۱۵ آذر ۱۴۰۲

ابعاد پنهان فساد بزرگ واردات چای

در حالی که فساد چای و رانت بزرگ در دریافت ارز این روزها بر سر زبان‌هاست، دولت در گزارش‌های متعددی که بر خروجی خبرگزاری‌های وابسته می‌گذارد سعی دارد خود را کاشف این فساد معرفی کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi