وام ضروری ، بازنشستگان
آغاز ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از پس‌فردا ۰۴ اسفند ۱۴۰۱

آغاز ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از پس‌فردا

ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق‌ بازنشستگی کشوری برای سال آینده، از روز شنبه، ششم اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود و تا ۲۸ اسفندماه ادامه خواهد یافت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi