وزارتخانه علوم و بهداشت
دو وزارتخانه علوم و بهداشت هرچه زودتر ادغام شوند ۲۲ آبان ۱۴۰۰

دو وزارتخانه علوم و بهداشت هرچه زودتر ادغام شوند

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، دکتر زلفی‌گل در  جلسه ۱۵۵ شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور،اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی اصل تاسیس و کارکردش این است که فراتر از تعارض منافع و مسائل سیاسی باید موضوعات را پیگیری بکند. در این‌راستا هر چه زودتر دو وزارتخانه بهداشت و علوم با هم ادغام شوند، جلوی ضررهای […]

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi