وزارت خارجه ، پاسخ اروپا
سخنگوی وزارت خارجه: ایران پاسخ اروپا را متقابلاً می‌دهد ۲۵ مهر ۱۴۰۱

سخنگوی وزارت خارجه: ایران پاسخ اروپا را متقابلاً می‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اروپا را به پرهیز از رفتار‌های مداخله گرایانه دعوت می‌کنیم، اظهار داشت: ایران در صورت ادامه رفتار‌های مداخله گرایانه اروپا واکنش متقابل و متناسب نشان خواهد داد، این موضوع در مورد تمام کشور‌های اروپایی صدق می‌کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi