وزیر ارشاد،نامزد ریاست جمهوری،اعضای دولت،انتخابات
نقض بی‌طرفی دولت به‌عنوان مجری انتخابات ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

نقض بی‌طرفی دولت به‌عنوان مجری انتخابات

روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: چند تن از اعضای دولت با همراهی افراد خاص با نشانه‌های حمایتی ویژه، به‌عنوان نامزد ثبت‌نام کردند. تا اینجا مسئله مهمی نیست. زیرا هنگامی که ۸۰نفر برای نامزدی ثبت‌نام می‌کنند، در میان دولتی‌ها هم هستند کسانی که خود را لایق چنین آزمونی بدانند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi