وعده مسکن
دولت یک ساله شد اما هنوز وعده۴میلیون مسکن بر زمین مانده ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

دولت یک ساله شد اما هنوز وعده۴میلیون مسکن بر زمین مانده

نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم ظرف یک سال گذشته نشان می دهد که در موارد متعددی تصمیمات نهایی برخی دستگاه ها برای رفع مشکلات حوزه تخصصی خود در تعارض منافع با سایر دستگاه ها قرار گرفته و منجر به تعویق اجرای مصوبات مذکور شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi