پاستور
پاستور؛ دغدغه این روزهای مرد نارمک نشین ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

پاستور؛ دغدغه این روزهای مرد نارمک نشین

: این روزها بحث‌های زیادی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح است و اخبار قابل تامل که برخی از آنها تکراری هستند، به گوش می‌رسد مانند خبری که روز گذشته مبتنی بر تجمع برخی در مقابل منزل محمود احمدی‌نژاد برای درخواست از او جهت کاندیداتوری مطرح شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi