پاکستان،کاردار ایران
پاکستان کاردار ایران را احضار کرد ۲۷ دی ۱۴۰۲

پاکستان کاردار ایران را احضار کرد

وزارت خارجه پاکستان «نقض حریم هوایی خود توسط ایران را محکوم و کاردار سفارت ایران را احضار کرد».

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi