پست های کشور ، نظامیان
اشغال اکثر پست‌های کشور توسط نظامیان! ۰۸ دی ۱۴۰۱

اشغال اکثر پست‌های کشور توسط نظامیان!

روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم احمد مسجد جامعی وزیر ارشاد دولت خاتمی به اشغال اکثر پست‌های کشور توسط نظامیان کنایه زده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi