پلیس ، پوشش زنان ، حجاب ، جبهه اصلاحات
حق انتخاب پوشش زنان را به رسمیت بشناسید و از رویکرد پلیسی دست بردارید ۱۳ آذر ۱۴۰۲

حق انتخاب پوشش زنان را به رسمیت بشناسید و از رویکرد پلیسی دست بردارید

جبهه اصلاحات ایران، هشدار می‌دهد با ادامه روند موجود هیچ پایان خوشی بر این مناقشه مترتب نیست و باید بیش از پیش نگران آینده کشور بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi