پلیس امنیت اقتصادی
پلیس:۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی دستگیر شدند ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

پلیس:۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به پرونده کوروش کمپانی اشاره کرد و گفت: پرونده باز است و ۵ نفر از عناصر اصلی شرکت دستگیر شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi