پناهیان
پناهیان: سیاسیون نابکار توانستند بخشی از مردم را از انتخابات دور کنند ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

پناهیان: سیاسیون نابکار توانستند بخشی از مردم را از انتخابات دور کنند

علیرضا پناهیان گفت: تا من یک کمی علیه باندهای مافیایی و رسانه‌های نژادپرست صحبت می‌کنم، آناً از آن‌طرف می‌گویند «فلانی برج دارد، با فلان کارخانه ارتباط دارد...» چقدر تحمل‌شان کم است! اگر کسی از اینها بترسد، یعنی نهی از منکر را کنار گذاشته و این یعنی دینش را کنار گذاشته است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi