پیشگیری از سرطان
پیشگیری و چگونگی تشخیص سرطان پروستات ۱۴ دی ۱۴۰۰

پیشگیری و چگونگی تشخیص سرطان پروستات

عوامل خطر خاصی برای سرطان پروستات وجود دارد، مانند سن، که نمی توانید آن ها را کنترل کنید. با این حال، می توانید عوامل دیگر را کنترل کنید.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi