پیش نویس توافق
افشای پیش نویس توافق احیای برجام توسط خضریان نماینده مجلس ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

افشای پیش نویس توافق احیای برجام توسط خضریان نماینده مجلس

خضریان، نماینده جبهه پایداری در یادداشتی درباره پیش نویس توافق احیای برجام نوشت: در نشست با فعالان دانشجويى دانشگاههاى تهران ييرامون متن پيش نويس مذاكرات وين ضمن انتقاد از برخى پنهانكارى ها و كلى گويى ها كه منجر به انحراف از محتواى متن مى شود، بر ضرورت بهره مندى از ظرفيت فعالان سياسى و دانشاهى در جهت بررسى و نقادى با هدف رسيدن به يك لإتوافق خوب تأكيد شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi