چای دبش ، فساد ، فرش های مفقود سعدآباد
ارتباط «چای دبش» با «فرش‌های مفقودی سعدآباد»! ۳۰ دی ۱۴۰۲

ارتباط «چای دبش» با «فرش‌های مفقودی سعدآباد»!

ساختمان حافظیه ریاست جمهوری در نزدیکی مجموعه‌ فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات ریاست‌جمهوری بوده است که این روزها نه خود ساختمان و جلساتش که اسباب و وسایل موجود در آن محل بحث شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi