کاخ سفید ، برجام
کاخ سفید :اگر ایران آماده انجام تعهدات خود باشد، ما نیز آماده ایم ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

کاخ سفید :اگر ایران آماده انجام تعهدات خود باشد، ما نیز آماده ایم

خنگوی کاخ سفید در حالیکه کشورش ناقض برجام بوده، بدون اشاره به خروج یکجانبه واشنگتن زیاده خواهی هایش مدعی شد اگر ایران آماده انجام تعهدات خود باشد، ما نیز آماده ایم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi