کاظم صدیقی
در سند واگذاری زمین، اثر انگشت کاظم  صدیقی وجود دارد؛ امضا نیست که جعل شده باشد ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

در سند واگذاری زمین، اثر انگشت کاظم صدیقی وجود دارد؛ امضا نیست که جعل شده باشد

کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت: در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشه‌های قائم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم صدیقی وجود دارد.

حذف نام کاظم صدیقی از سخنرانان شب قدر دانشگاه امام صادق ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

حذف نام کاظم صدیقی از سخنرانان شب قدر دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق از حذف کاظم صدیقی برای حضور در مراسم شب قدر این دانشگاه، خبر داد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi