کالاهای اساسی
جراحی اقتصاد بیمار با چاقوی زنگ‌زده! ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

جراحی اقتصاد بیمار با چاقوی زنگ‌زده!

در این جراحی سخن از آزادسازی چهار قلم کالا به میان آورده‌اید ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار هزار قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این عمل جراحی شما کاملاً قربانی خواهد شد.

توزیع کالاوکارایی نظارت برآن ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

توزیع کالاوکارایی نظارت برآن

رسانه هاگزارش داده اندکه؛ “رئیس قوه قضائیه با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع محصولات اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.”

logo-samandehi