کاهش سرعت اینترنت ، تعرفع اینترنت ، طرح صیانت
کاهش سرعت و افزایش تعرفه اینترنت از راهکارهای طرح صیانت بود ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

کاهش سرعت و افزایش تعرفه اینترنت از راهکارهای طرح صیانت بود

غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت در توییتی نوشت: کاهش سرعت اینترنت و افزایش تعرفه آن از جمله راهکارهای طرح صیانت برای محدودسازی و مسدودسازی بود

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi