کرسی ریاست،مجلس ،قالیباف
معامله به‌جای رقابت! ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

معامله به‌جای رقابت!

کرسی ریاست مجلس دوازدهم تا به امروز پرحاشیه‌ترین کرسی ریاست بهارستان بوده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi