کسب و کارها ، قطعی اینترنت
وضعیت کسب و کارهای بزرگ بعد از قطعی اینترنت ۱۰ مهر ۱۴۰۱

وضعیت کسب و کارهای بزرگ بعد از قطعی اینترنت

اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر موجب قطعی اینترنت مردم ایران شد. در ابتدا به نظر می‌رسید که این ماجرا، حداکثر تا یک هفته ادامه خواهد داشت اما قطعی اینترنت‌ موبایل وارد روز دهم شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi