کشت ارشاد
گشت ارشاد تعطیل شده یا شکلش تغییر کرده؟ ۱۵ آذر ۱۴۰۱

گشت ارشاد تعطیل شده یا شکلش تغییر کرده؟

بررسی اظهار نظر‌های مقامات مسوول حاکمیتی، اما نشان می‌دهد نه تنها نشانه‌ای از تعطیلی گشت ارشاد مشاهده نمی‌شود، بلکه تصمیم گیران با همان دست فرمان قبلی در همان مسیر قبلی حرکت می‌کنند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi