کمد دیواری
حذف ۱۰۰% بی نظمی ها در کمد دیواری فقط با ۳ وسیله ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

حذف ۱۰۰% بی نظمی ها در کمد دیواری فقط با ۳ وسیله

کمدهای دیواری به دلیل فضای ذخیره سازی زیاد، اغلب به محلی برای انباشت لباس ها، وسایل و اشیاء متفرقه تبدیل می شوند. این بی نظمی پیدا کردن لباس یا وسیله مورد نظر را دشوار کرده و آرامش بصری را از بین می برد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi