کمیته امداد
آمار هولناک از وضعیت فقر مطلق ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

آمار هولناک از وضعیت فقر مطلق

:بررسی داده های کمیته امداد و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد مجموع پرداختی به اقشار محروم شامل یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی نسبت به خط فقر شدید و مطلق کفایت نمی‌کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi