کمیسیون انرزی
فریدون عباسی: هیچ اطلاعات درستی از تیم مذاکره‌کننده به ما نرسیده ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

فریدون عباسی: هیچ اطلاعات درستی از تیم مذاکره‌کننده به ما نرسیده

فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: من پیش‌نویس رسمی که نامه رسمی هم بر روی آن باشد و به دست رییس مجلس بدهند که ایشان به دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی برای بررسی، ارجاع بدهند، ندیدم. چنین چیزی را ما ندیدیم که سندیت داشته باشد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi