کنایه آماری
کنایه آماری سنگین همتی به دولت رئیسی ۰۲ آذر ۱۴۰۱

کنایه آماری سنگین همتی به دولت رئیسی

تورم نقطه‌ای از۳۴/۷٪ ابتدای سال، به ۴۸/۱٪ درپایان آبان رسید ...

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi