کنایه تورمی
کنایه تورمی همتی به رئیسی ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

کنایه تورمی همتی به رئیسی

لطفاًبرای اطلاع مردم توضیح دهید: با کدام اطلاعات و تحلیل در ایام انتخابات۱۴۰۰قاطعانه قول نصف و سپس تک رقمی کردن تورم را دادید؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi