کنفرانس مونیخ
دیپلماسی در پکن، طردشدگی در مونیخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

دیپلماسی در پکن، طردشدگی در مونیخ

رئیسی سه روز در چین خواهد بود و پنج‌شنبه باز خواهد گشت. یک روز بعد از اینکه او از پکن برگردد، اپوزیسیون ایرانی از جمله رضا پهلوی برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان خواهند بود؛ وضعیتی که حاکی از امتداد تمرکز ایران بر سیاست چرخش به شرق و در سوی دیگر تداوم تلاش‌های غرب برای انزوای ایران است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi