کیفیت اینترنت،اختلال اینترنت
ایران رکوردار اختلال اینترنت در جهان شد ۲۵ دی ۱۴۰۲

ایران رکوردار اختلال اینترنت در جهان شد

دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، توسط کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi