کیفیت اینترنت
اجرای چراغ خاموش طرح صیانت با گران کردن صد درصد اینترنت ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

اجرای چراغ خاموش طرح صیانت با گران کردن صد درصد اینترنت

وضعیت اینترنت در کشور پس از شرط وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه «اینترنت یا گران یا از کیفیت آن کاسته می‌شود» وارد فاز تازه‌ای شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi