کیهان ، توافق ایران و عربستان ، حمله به سفارت عربستان
“دورویی” به سبک “کیهان”! ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

“دورویی” به سبک “کیهان”!

روزنامه کیهان ضمن تمجید از توافق ایران و عربستان، به اصلاح طلبان کنایه زد!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi