گرانی برنچ
چطور به برنج ۸۰ هزار تومانی رسیدیم؟ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

چطور به برنج ۸۰ هزار تومانی رسیدیم؟

مشاهدات میدانی حاکی از افزایش مجدد قیمت برنج است. افزایشی که نگرانی های بسیاری را در سطح جامعه ایجاد کرده و این سوال برای افراد بسیاری پیش آمده که چرا برنج گران شده است؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi