گرم خانه خاوران
لزوم ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات در گرمخانه خاوران ۲۱ آذر ۱۴۰۰

لزوم ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات در گرمخانه خاوران

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در بازدید از گرمخانه خاوران منطقه 15، پیگیری راه‌اندازی مرکز کارآفرینی در مجاورت این گرمخانه برای بازگشت این افراد به آغوش جامعه مورد بررسی قرار گرفت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi