گشت ارشاد ، حجاب سیاسی
مخالفان و موافقان گشت ارشاد چه كساني هستند؟ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

مخالفان و موافقان گشت ارشاد چه كساني هستند؟

تجمع کنندگان در سفرهاي احمدرضا رادان به شهرهاي مختلف خواستار «حذف مصوبه حجاب مجلس و ادامه اجراي طرح نور» هستند، موافقان و مخالفان طرح نور چه كساني هستند و دستاوردهاي واقعي اجراي اين طرح چيست؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi