گشت ارشاد مدیران
غفلت «گشت ارشاد مدیران» از فساد در وزارتخانه‌های دولت رئیسی ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

غفلت «گشت ارشاد مدیران» از فساد در وزارتخانه‌های دولت رئیسی

این روزها که دولت تازه‌کار رئیسی یک‌سالگی خود را به پایان رسانده است، از یک سو خبر دستگیری مشاور ویژه یک وزیر به گوش می‌رسد و روز دیگر خبر فساد چندصد میلیونی در وزارتخانه‌ای دیگر علنی می‌شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi