گشت ارشاد
می‌خواهند دو گروه زنان را در خیابان مقابل یکدیگر قرار دهند ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

می‌خواهند دو گروه زنان را در خیابان مقابل یکدیگر قرار دهند

چرا کسی به دنبال حذف قانون چراغ قرمز چهارراه‌ها نیست، اما درباره حجاب اجباری، بخشی از جامعه به دنبال حذف آن هستند؟

کتک زدن، توهین و بازداشت زنان هم گناه دارد، هم معصیت. ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

کتک زدن، توهین و بازداشت زنان هم گناه دارد، هم معصیت.

بازی با ماجرای حجاب، لغو کنسرت در اهواز توسط چند وانتی و… در کنار گرانی‌های افسارگسیخته یعنی تلاش برای جمع زدن ۸۸ و ۹۸، یعنی تلفیق نارضایتی طبقه متوسط و قشرهای محروم!» با این تفاسیر و ادامه این نوع برخوردها، باید شاهد شورش طبقه متوسط و ضعیف جامعه باشیم؟

چرا هنوز عده‌ای فکر می‌کنند شعار «یا روسری یا توسری» جواب می‌دهد؟ ۱۶ تیر ۱۴۰۱

چرا هنوز عده‌ای فکر می‌کنند شعار «یا روسری یا توسری» جواب می‌دهد؟

متولیان امر و مدیران هنوز قادر به درک این مساله ساده نیستند که استفاده از زبان زور، خشونت، بگیر و ببند در مواجهه با مقولات فرهنگی و اجتماعی، نه‌تن‌ها منجر به نتیجه نخواهد بود، بلکه باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع و شکل‌گیری مبارزه منفی خواهد شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi