گوگرد در هوا
وزارت بهداشت: دی‌اکسید گوگرد در هوای تهران تا ۵ برابر افزایش یافته ۲۹ آذر ۱۴۰۱

وزارت بهداشت: دی‌اکسید گوگرد در هوای تهران تا ۵ برابر افزایش یافته

رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به عدم کنترل منابع انتشار آلودگی در شهر تهران، گفت: علی‌رغم اینکه در مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا قید شده است که استفاده از سوخت‌های سنگین مجاز نیست، اما برخی صنایع از سوخت‌های سنگین دارای گوگرد بالا استفاده می‌کنند که در روزهای اخیر سبب افزایش ۳ تا ۵ برابری دی‌اکسید گوگرد در هوای تهران شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi