تبریزی مدیر توسعه خطوط آبرسانی شرکت تأمین و تصفیه آبفای تهران گفت: از سال گذشته تا کنون بارش‌های ناچیزی در سطح حوزه آبریز سد‌های تهران داشتیم و بارش ناچیز موجب شده حجم ذخایر سد‌های تهران به حداقل میزان طی ۵۰ سال گذشته برسد و از مصرف کنندگان درخواست داریم با کاهش ۲۰ درصدی خود ما را یاری دهند.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  مدیر توسعه خطوط آبرسانی شرکت تأمین و تصفیه آبفای تهران گفت: مخازن استان تهران با ۹۰۸ هزار متر مکعب در پایین‌ترین حد استاندارد خود قرار دارد.
تبریزی افزود: در حال حاضر مصرف آب تهران ۳۹ هزار و پانصد لیتر بر ثانیه است، در حالی که ورودی آب به شهر تهران ۳۴ هزار و پانصد لیتر می‌باشد که حدود ۵ هزار لیتر بر ثانیه کاهش میزان ذخایر آبی داریم که کمتر از تولید، مصرف داریم.
وی افزود: از سال گذشته تا کنون بارش‌های ناچیزی در سطح حوزه آبریز سد‌های تهران داشتیم و بارش ناچیز موجب شده حجم ذخایر سد‌های استان تهران به حداقل میزان طی ۵۰ سال گذشته برسد و از مصرف کنندگان درخواست داریم با کاهش ۲۰ درصدی خود ما را یاری دهند.
مخازن آبی شهر تهران همچنان بحرانی است
­مدیر بهره برداری از تاسیسات آبفای منطقه ۴ تهران هم گفت: مصرف بالای شهروندان تهرانی مانع افزایش حجم مخازن آبی شده است.
مختاری گفت: اختلاف فاحش بین نمودار‌های تولید و مصرف ناشی از ۳۷ هزار لیتر بر ثانیه و مصرف ۳۹ هزار لیتر بر ثانیه متاسفانه مصرف اجازه نمی‌دهد حجم مخازن شهر تهران از ۸۸۰ متر مکعب بالا برود.
وی افزود: عدم مدیریت مصرف در بحث مصارف خانگی و غیر خانگی تاثیر فراوانی در حجم گیری این مخازن دارد و یکی از مصارف غیر خانگی بیمارستان‌ها هستند که در طول هفت ماهه‌ی اول سال هزار و چهار صد و یک ۳۹۶۰ هزار متر مکعب حداکثر میزان مصرف بیمارستان‌ها بوده که با جامعه هدف مورد بررسی ما که ۱۵ بیمارستان همسان را شامل می‌شد ما بین ۹۷۰۰ متر مکعب تا ۳۷ هزار متر مکعب مصرف را در یک ماه رصد کردیم مواردی مثل فرسوده بودن لوله کشی، نداشتن برنامه بازدید منظم از تاسیسات و شیر‌های غیر استاندارد باعث شده بیمارستان‌ها جز پر مصرف‌ها باشند.