پایگاه خبری و تحلیلی مردمی ها:

صاحب امتیاز: مجتبی رستمی

مدیر مسئول: زهرا شجاعی

نشانی و تلفن پایگاه خبری مردمی ها:

دفتر:نارمک خیابان مدائن شماره ۱۶

نشانی پست الکترونیک:      mardomiha@gmail.com

تلفکس روابط عمومی:     ۸۹۷۸۱۷۴۹

تلفن مواقع ضروری:  ۰۹۱۹۶۰۰۰۰۴۱

سامانه پیام کوتاه:    ۳۰۰۰۵۹۰۲۰۳

پایگاه خبری مردمی ها از سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد.