تولید گاز متان و خطرات ۶۵ ساله آن در جنوب پایتخت قابل انکار نیست.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، کارشناس تلویزیون می گوید: تولید گاز متان و خطرات ۶۵ ساله آن در جنوب پایتخت قابل انکار نیست.پیش از این علیرضا زاکانی و مهدی چمران گزارش ناسا را سیاسی و غیر واقعی اعلام کرده بودند.