وقتی جنگ روسیه علیه اوکراین شروع شد و زلنسکی در پاسخ رهبران غرب برای خروج از اوکراین و تشکیل دولت در تبعید، اعلام کرد: "وسیله‌ای برای فرار نمی‌خواهد بلکه به سلاح برای مقاومت نیاز دارد"، صداهایی از سراسر جهان به گوش رسید که او را به تمسخر "دلقک" خطاب کردند و گفتند که اوکراین طی فقط ۳ روز سقوط خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  وقتی جنگ روسیه علیه اوکراین شروع شد و زلنسکی در پاسخ رهبران غرب برای خروج از اوکراین و تشکیل دولت در تبعید، اعلام کرد: “وسیله‌ای برای فرار نمی‌خواهد بلکه به سلاح برای مقاومت نیاز دارد”، صداهایی از سراسر جهان به گوش رسید که او را به تمسخر “دلقک” خطاب کردند و گفتند که اوکراین طی فقط ۳ روز سقوط خواهد کرد. اما ۱۰ ماه مقاومت مردم اوکراین و بازپس‌گیری بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغال‌شده ثابت کرد زلنسکی تا چه حد در ایجاد اتحاد بین مردم و بالا بردنِ روحیه رزمندگانش نقش داشته. حالا دلقک‌هایی که او را مسخره می‌کردند، بهت‌زده زبان در کام کشیده‌اند و لیسندگانِ پوتین و کرملین هر کُنش او را با نگرانی نظاره می‌کنند. چند روز گذشته به تماشای سریال “خادم ملت” که زلنسکی آن را نوشته و نقش اولش را بازی کرده نشستم. او در این سریال به شکلی عالی به تمامی نقاط ضعف اوکراین- فساد، فقر، فقر فرهنگی، ناآگاهی و بی‌تفاوتی مردم، اولیگارشی- پرداخته و برای هر کدام راه حلی ارائه می‌دهد؛ مسائلی که در تقریبا همه‌ی کشورهای تحت‌سلطه و استبدادزده مشترک‌اند. او هشدار می‌دهد که حتی در پروسه‌ی آزادی و دموکراسی، عاشقان قدرت چگونه از تفاوت‌های فرهنگی و زبانی ملت‌ها برای ایجاد اختلاف و تفرقه استفاده می‌کنند تا انقلابی به وقوع نپیوندد یا در نهایت اخته شود، تا الیگارش‌ها و وابستگان قدرت همچنان در خفا بدزدند و بچاپند.
‏با دیدن سریال، متوجه شدم زلنسکی به حق یک نابغه است و دغدغه‌اش، چه زمان هنرپیشگی و چه در کسوت رئیس‌جمهور، کشور و مردمش هستند.