روز گذشته خبر رسيد، جمعي از مردم در برخي شهرهاي استان سيستان و بلوچستان پس از نماز جمعه به خيابان‌ها آمدند و شعار دادند. رخدادي كه ديروز پس از نماز جمعه رخ داد و در برخي شهرهاي استان سيستان و بلوچستان، تجمعات اعتراضي شكل گرفت و شعارهايي سر داده شد.

نمايندگان بايد از حق مردم دفاع كنند
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، مولوي عبدالحميد، امام جماعت اهل سنت زاهدان نيز در نماز جمعه اين هفته گفت: «ما دشمن نيستيم. ما خيرخواه همه هستيم. متاسفانه به حرف‌ها توجه نشده است كه اين مشكلات وجود دارد.» وي خطاب به نيروهاي امنيتي و نظامي گفت: «شما فرزندان همين مردم هستيد. شما با زنان مهربانانه برخورد كنيد، شما با دانشجويان و دانشگاهيان كه اميد ملت ما هستند با خوبي برخورد كنيد. حرف دانشجويان و اساتيد دانشگاه را بشنويد. حرف آحاد ملت را بشنويد…» به گزارش خبرآنلاين، وي با اين حال گفت كه اعتراض بايد سالم باشد و خطاب به معترضان گفت: «مغازه‌اي را تخريب نكنيد. بانكي را تخريب نكنيد. نيروهاي مسلح را با سنگ نزنيد و با نيروهاي مسلح درگير نشويد و آنها هم نبايد با شما درگير شوند.» وي همچنين به دستگاه قضايي توصيه كرد كه معترضان را محارب ننامند: «حرف مردم را بشنويد. زندانيان سياسي را آزاد كنيد. حكم سنگين به آنها ندهيد.» مولوي عبدالحميد گفت: «بخش بزرگي از مردم ايران اعتراض دارند. اين اعتراض در بخش بزرگي از مردم مشترك است. اعتقاد داريم كه مسوولان حرف اينها را گوش كنند.» وي همچنين به بيانيه نمايندگان مجلس اشاره كرد و گفت: «نمايندگان مجلس يك بيانيه تندي را نسبت به معترضان امضا كردند و اين باعث تعجب من شد، چراكه مجلس خانه ملت است. نمايندگان نماينده مردم هستند. بايد حرف مردم را بشنويد. بايد از مردم دفاع كنيد…» وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «شما سفارش زندانيان را بكنيد و از حق و حقوق مردم و همزمان دولت حاكم دفاع كنيد. اما شما نامه مي‌نويسيد كه سخت‌ترين مجازات را مي‌خواهيد آيا نمايندگان پارلمان‌هاي دنيا چنين كاري مي‌كنند كه شما مي‌كنيد.»
امام جماعت اهل سنت زاهدان با اشاره به سخنان نايب رييس مجلس گفت: «تاسف خوردم كه نايب‌رييس مجلس، مردم مظلوم سيستان و بلوچستان را جدايي‌طلب ناميد و آنها را اغتشاشگر خواند. ما دشمن نيستيم. ما خيرخواه همه هستيم. متاسفانه به حرف‌ها توجه نشده است كه اين مشكلات وجود دارد. از سنندج تا تهران، مشهد، اصفهان و شهرهاي ديگر به خاطر چهلم شهدا همه همدردي كردند. اين بهترين نمونه‌اي از وحدت بود كه به نمايش گذاشته شد.» وي تاكيد كرد كه «همه سعي كردند كه امنيت استان به هم نخورد. ما گفتيم امنيت رعايت و پيگيري شود كه چه كساني اين حادثه را پيش آوردند. مردم به ناحق كشته شدند.» وي به سه نكته در اين ماجراها اشاره كرد و گفت: «مهم‌ترين نكته براي ما اين است كه اشتباهات محكوم شود. دومين نكته اين است كه عاملان و آمران محاكمه شوند و سومين نكته اين است كه تهمت تجزيه‌طلبي و گروهكي كه به اين مردم زده شده و نايب ‌رييس مجلس تكرار كرد از مردم رفع شود.»
مولوي عبدالحميد گفت كه «بعضي قدم‌هايي كه حاكميت و دولت برداشته، قدم‌هاي مثبت بوده است. برخي مقامات نظامي تغيير كردند. فرماندهي تغيير كردند. اينها قدم‌هاي مثبت است.»