روزنامه جهان صنعت به کنایه خطاب به دولت از سبقت قطار فقر از قطار پیشرفت جلو نوشت.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  روزنامه جهان صنعت به کنایه خطاب به دولت از سبقت قطار فقر از قطار پیشرفت جلو نوشت.
این روزنامه نوشت: در حالی که سیدابراهیم رئیسی در هر فرصتی از شتاب گرفتن قطار پیشرفت اقتصادی در این نظام می‌گوید و باور دارد یا بر زبان می‌آورد که دلیل اعتراض‌های تازه در ایران متوقف کردن پیشرفت‌های این دولت است و در حالی که هواداران افراطی دولت هنوز توپ را به زمین دولت قبل می‌اندازند شوربختانه فقر در ایران پیشرفت شتابان دارد. آمار‌های ارائه‌شده از یک نهاد رسمی و دولتی نشان می‌دهد در حالی که باید براساس گفته‌های دولت فعلی از شتاب به زیر خط فقر رفتن ایرانیان کاسته می‌شد روند‌ها واژگونه شده است.
تازه اگر فرض بر این باشد که دولت قبلی مسوول پیشرفت فقر بوده است باید گفت رئیس دولت فعلی در آن زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قالیباف هم رئیس مجلس بوده است و هیچکدام کاری نکرده‌اند. حقیقت عریان این است که قطار پیشرفت فقر شتابان‌تر از قطار پیشرفت مورد ادعای رئیسی حرکت می‌کند.