سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه بودجه گفت: مبلغ ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۰ درصد) رقم بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی دولت است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی محمد مهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون به شرح ذیل قرائت شد:
ارقام کلی لایحه بودجه بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مبلغ ۳۰۹۷ هزارمیلیارد تومان (حدود۶۰ درصد) بودجه کل کشور مربوط به گردش مالی شرکت‌های دولتی و بانکهاست که نسبت به رقم پیش بینی شده برای سال گذشته حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است.
مبلغ ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۰ درصد) رقم بودجه کل کشور نیز مربوط به بودجه عمومی دولت است؛ که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. البته بخشی از این رشد به دلیل انتقال مصارف هدفمندی به سقف بودجه عمومی است.
کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است که مبلغ ۳۸۴ هزار میلیارد تومان، از مازاد تراز سرمایه‌ای و مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان از مازاد تراز مالی پوشش داده شده است. به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مطابق با رویه گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه‌ای از محل فروش دارایی و بخشی نیز از محل استقراض تأمین شده است.
بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس از اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون تلفیق، بلافاصله در دستور کار رسیدگی این کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون طی چهار روز با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، روساو کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور، نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی به بررسی موضوع‌های اصلی لایحه (ویژگی‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی، منابع و مصارف، اعتبارات استانی، بودجه بانکها و شرکت‌های دولتی و منابع و مصارف هدفمندی) پرداخت و در نهایت در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ پس از بیان نظرات مخالفین و موافقین ودفاع دولت، کلیات لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.