لطفاًبرای اطلاع مردم توضیح دهید: با کدام اطلاعات و تحلیل در ایام انتخابات۱۴۰۰قاطعانه قول نصف و سپس تک رقمی کردن تورم را دادید؟

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  عبدالناصر همتی رئیسی سابق بانک مرکزی نوشت: اقای رئیس جمهور! به استناد جدول منتشره از شاخص بهای بانک مرکزی، تورم فروردین ۱۴۰۲به ۶۹٪ رسیده است!

لطفاًبرای اطلاع مردم توضیح دهید: با کدام اطلاعات و تحلیل در ایام انتخابات۱۴۰۰ قاطعانه قول نصف و سپس تک رقمی کردن تورم را دادید؟

تابه حال، برای تحقق وعده چه اقداماتی انجام داده اید؟