رکود تورم نقطه به نقطه در این ماه نشان می‌دهد روند فقیرشدن جامعه رو به افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  رکود تورم نقطه به نقطه در این ماه نشان می‌دهد روند فقیرشدن جامعه رو به افزایش است. روندی که طبق آمار‌های اخیر به ۲۰ الی ۲۵ میلیون نفر رسیده است. اما مسئله صرفا فقیر شدن جامعه نیست بلکه مسئله اساسی عبور جامعه از مرحله فقر است و این چالش در مقابل دولت وجود دارد که چگونه باید ۲۵ میلیون نفر را از فقر نجات دهد.

امیرحسین خالقی، اقتصاددان، درباره عبور جامعه از فقر مطلق  گفت: باید فرصتی برای کار کردن مردم ایجاد کرد. وقتی فرصت کاری پیش روی کارگر باشد که بتواند انتخاب کند و آن کار اینقدر سودآور باشد که توجیه اقتصادی برای افزایش دستمزد وجود داشته باشد. ما در تحریم هستیم و بحث اعتبارات مالی و چالش‌های دولتی منجر به فقر شده است که باید این‌ها از بین برود.

در کوتاه مدت باید با حمایت‌های تامین اجتماعی باید بتوانیم مشکلات فقر را کم کنیم. در سال ۵۴-۵۵ که درآمد نفتی به صورت مصنوعی اقتصاد را بزرگ کرده بود، کارفرما برای کارگر دعوا می‌کرد. الان نزدیک ده سال است که رشد اقتصادی نداشتیم. طبیعی است که نباید انتظار شرایط خوب داشت. از سوی دیگر نگاه اقتصادی مشخصی وجود ندارد و دولت خواهان مداخله بیشتر است.

وی در ادامه درباره ساختار اقتصادی مناسب برای عبور جامعه از فقر بیان کرد: با وجود اینکه شکل و شیوه اجرا عبور از فقر در هر کجا متفاوت باشد؛ اصول آن کاملا روشن است. باید اجازه دهیم افراد در آزادی کامل با هم مبادله کنند وخلاقیت‌های اقتصادی خود را در یک فضای برابر نشان دهند. حقوق مالکیتی نیز وجود داشته باشد تا افراد با اطمینان سرمایه گذاری کنند. به همین جهت این قاعده و اصول کلی است، اما باید اشاره کرد که مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اقتصاد را متاثر می‌کند. کار یک سیاستمدار خوب این است که این اصول را نسبت به شرایط آن کشور اجرا کند.