مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ۴ نفر از زندانیان زندان اوین که در پی درگیری بین زندانیان و آتش سوزی روز شنبه، آسیب دیده بودند و حالشان وخیم بود، عصر گذشته علیرغم رسیدگی های پزشکی در گذشتند تا مجموع فوتی ها به ۸ نفر برسد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ۴ نفر از زندانیان زندان اوین که در پی درگیری بین زندانیان و آتش سوزی روز شنبه، آسیب دیده بودند و حالشان وخیم بود، عصر گذشته علیرغم رسیدگی های پزشکی در گذشتند.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: با احتساب فوت این ۴ نفر که متاسفانه به دلیل شدت وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند، مجموع فوتی های حادثه درگیری زندانیان با یکدیگر و آتش سوزی شنبه شب گذشته در زندان اوین به ۸ نفر رسید.
بیشتر بخوانید
قوه قضاییه: در آتش سوزی زندان اوین ۴ نفر فوت کردند، ۶۱ تن مجروح شدند / ۱۰ نفر بستری هستند؛ حال ۴ نفر وخیم است
ایسنا از قول یک منبع مطلع در سازمان زندان‌ها: خبرِ روی مین رفتنِ زندانی‌ها در اوین کذب است
فارس: درگیری زندان اوین، از پیش طراحی شده و صوری بود؛ تعدادی از زندانیان می خواستند به سلاح دست پیدا کنند که موفق نشدند / در میانه آتش‌سوزی، تعدادی زندانی فرار کردند اما در ضلع شمالی زندان، وارد میدان مین شدند؛ صدا‌های انفجارِ شنیده شده، مربوط به همین موضوع بود / تجمع ۱۰۰ نفر از خانواده زندانیان مقابل زندان اوین
بر اساس این گزارش، تمامی ۸ فرد فوت شده از زندانیان بند جرایم مربوط به سرقت بوده اند.
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه تاکید میکند ۶ نفر از مجروحین این حادثه همچنان در بیمارستان و تحت درمان و رسیدگی های پزشکی هستند و حال عمومی آنها مساعد و رو به بهبود است.
این گزارش حاکی است شامگاه شنبه پس از ورود به موقع دادستان تهران و رییس سازمان زندانها به محل زندان اوین و با همکاری مسئولین زندان، نیروهای انتظامی، آتش نشانی و اورژانس بیش از ۷۰ زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی جدی بودند نجات پیدا کردند.
در پایان گزارش مرکز رسانه تصریح شده هویت تمامی فوت شدگان به اطلاع خانواده آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی، اسامی آنها به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ۴ نفر از زندانیان زندان اوین که در پی درگیری بین زندانیان و آتش سوزی روز شنبه، آسیب دیده بودند و حالشان وخیم بود، عصر گذشته علیرغم رسیدگی های پزشکی در گذشتند.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: با احتساب فوت این ۴ نفر که متاسفانه به دلیل شدت وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند، مجموع فوتی های حادثه درگیری زندانیان با یکدیگر و آتش سوزی شنبه شب گذشته در زندان اوین به ۸ نفر رسید.
بیشتر بخوانید
قوه قضاییه: در آتش سوزی زندان اوین ۴ نفر فوت کردند، ۶۱ تن مجروح شدند / ۱۰ نفر بستری هستند؛ حال ۴ نفر وخیم است
ایسنا از قول یک منبع مطلع در سازمان زندان‌ها: خبرِ روی مین رفتنِ زندانی‌ها در اوین کذب است
فارس: درگیری زندان اوین، از پیش طراحی شده و صوری بود؛ تعدادی از زندانیان می خواستند به سلاح دست پیدا کنند که موفق نشدند / در میانه آتش‌سوزی، تعدادی زندانی فرار کردند اما در ضلع شمالی زندان، وارد میدان مین شدند؛ صدا‌های انفجارِ شنیده شده، مربوط به همین موضوع بود / تجمع ۱۰۰ نفر از خانواده زندانیان مقابل زندان اوین
بر اساس این گزارش، تمامی ۸ فرد فوت شده از زندانیان بند جرایم مربوط به سرقت بوده اند.
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه تاکید میکند ۶ نفر از مجروحین این حادثه همچنان در بیمارستان و تحت درمان و رسیدگی های پزشکی هستند و حال عمومی آنها مساعد و رو به بهبود است.
این گزارش حاکی است شامگاه شنبه پس از ورود به موقع دادستان تهران و رییس سازمان زندانها به محل زندان اوین و با همکاری مسئولین زندان، نیروهای انتظامی، آتش نشانی و اورژانس بیش از ۷۰ زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی جدی بودند نجات پیدا کردند.
در پایان گزارش مرکز رسانه تصریح شده هویت تمامی فوت شدگان به اطلاع خانواده آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی، اسامی آنها به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ۴ نفر از زندانیان زندان اوین که در پی درگیری بین زندانیان و آتش سوزی روز شنبه، آسیب دیده بودند و حالشان وخیم بود، عصر گذشته علیرغم رسیدگی های پزشکی در گذشتند.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: با احتساب فوت این ۴ نفر که متاسفانه به دلیل شدت وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند، مجموع فوتی های حادثه درگیری زندانیان با یکدیگر و آتش سوزی شنبه شب گذشته در زندان اوین به ۸ نفر رسید.
بیشتر بخوانید
قوه قضاییه: در آتش سوزی زندان اوین ۴ نفر فوت کردند، ۶۱ تن مجروح شدند / ۱۰ نفر بستری هستند؛ حال ۴ نفر وخیم است
ایسنا از قول یک منبع مطلع در سازمان زندان‌ها: خبرِ روی مین رفتنِ زندانی‌ها در اوین کذب است
فارس: درگیری زندان اوین، از پیش طراحی شده و صوری بود؛ تعدادی از زندانیان می خواستند به سلاح دست پیدا کنند که موفق نشدند / در میانه آتش‌سوزی، تعدادی زندانی فرار کردند اما در ضلع شمالی زندان، وارد میدان مین شدند؛ صدا‌های انفجارِ شنیده شده، مربوط به همین موضوع بود / تجمع ۱۰۰ نفر از خانواده زندانیان مقابل زندان اوین
بر اساس این گزارش، تمامی ۸ فرد فوت شده از زندانیان بند جرایم مربوط به سرقت بوده اند.
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه تاکید میکند ۶ نفر از مجروحین این حادثه همچنان در بیمارستان و تحت درمان و رسیدگی های پزشکی هستند و حال عمومی آنها مساعد و رو به بهبود است.
این گزارش حاکی است شامگاه شنبه پس از ورود به موقع دادستان تهران و رییس سازمان زندانها به محل زندان اوین و با همکاری مسئولین زندان، نیروهای انتظامی، آتش نشانی و اورژانس بیش از ۷۰ زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی جدی بودند نجات پیدا کردند.
در پایان گزارش مرکز رسانه تصریح شده هویت تمامی فوت شدگان به اطلاع خانواده آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی، اسامی آنها به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.