خبرگزاری دانشجو از بازداشت توماج صالحی خواننده رپر و از فعالین فضای مجازی حین خروج از مرزهای غرب کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  خبرگزاری دانشجو از بازداشت توماج صالحی خواننده رپر و از فعالین فضای مجازی حین خروج از مرزهای غرب کشور خبر داد.
توماج صالحی کیست؟
توماج صالحی خواننده رپ اهل اصفهان است. آهنگ های او عمدتا اعتراضی و درباره جامعه ایران است؛ از جمله آهنگ های« ترکمنچای» و« سوراخ موش» و« نرمال» که نام او با آن ها شنیده شد.  توماج صالحی یک بار دیگر هم در تاریخ یک شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ در اصفهان به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود.